Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

Νόμιμη ή Παράνομη η Επίσχεση Εργασίας Ειδικευομένων Ιατρών;Σε ολοένα και περισσότερα Νοσοκομεία της Χώρας οι ειδικευόμενοι γιατροί, οι οποίοι έχουν να πληρωθούν εφημερίες από τον Μάρτιο, προβαίνουν σε επίσχεση εργασίας. Μαθαίνω ότι οι Διοικητές των Νοσοκομείων (που εξακολουθούν βεβαίως να αμείβονται με κάποιες χιλιάδες Ευρώ το μήνα) άρχισαν να εκτοξεύουν απειλές εναντίον των ειδικευομένων,
να επικαλούνται ιδιωτικές και κατά παραγγελία γνωμοδοτήσεις των δικών τους νομικών συμβούλων ή γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ περί του δήθεν παράνομου χαρακτήρα της επίσχεσης. Έφτασαν σε σημείο να ισχυριστούν ότι οι ειδικευόμενοι έχουν δικαίωμα να ασκήσουν το δικαίωμα της επίσχεσης αλλά μόνον από τις εφημερίες και όχι από τα τακτικά ιατρεία (!!!). Αν λοιπόν ο εργοδότης σας δεν σας καταβάλει π.χ. Δώρο Χριστουγέννων, να ξέρετε ότι μπορείτε να ασκήσετε επίσχεση εργασίας για τα δεδουλευμένα σας τα επόμενα Χριστούγεννα και μονο τις ημέρες των εορτών. Ρωτήστε για περισσότερες λεπτομέρειες τον Διοικητη κάποιου Νοσοκομείου.
Δυο - τρεις τηλεγραφικές παρατηρήσεις προς ενημέρωση των ειδικευομένων γιατρών και των Διοικητων των Νοσοκομείων:
1. Η επίσχεση εργασίας δεν είναι στάση εργασίας. Σημαίνει την προσωρινή αναστολή της εργασιακής σχέσης ως συνόλου, δηλαδή την αναστολή όλων των όρων της σύμβασης εργασίας μέχρι την εκπλήρωση της ληξιπρόθεσμης και σημαντικά καθυστερούμενης παροχής από την πλευρά του εργοδότη.
Στην πράξη, όταν οι ειδικευόμενοι γιατροί ασκούν αυτό το δικαίωμά τους, συνήθως απέχουν από τα τακτικά ιατρεία και καλύπτουν κανονικά τις εφημερίες τους. Αυτό το κάνουν όχι γιατί έχουν κάποια σχετική υποχρέωση ούτε γιατί υφίσταται οποιαδήποτε απαγόρευση στο νόμο, αλλά αποκλειστικά και μόνο για λόγους ηθικούς και ανθρωπιστικούς, για να εξυπηρετούνται οι ασθενείς και να μην καταρρεύσει το ΕΣΥ. Άρα αντί για απειλές και εκβιασμούς, καλό θα ήταν να ακούνε αραία και πού και ένα "ευχαριστώ" από τους Διοικητές των Νοσοκομείων.
2. Το δικαίωμα της επίσχεσης μπορεί να ασκηθεί έναντι παντός εργοδότη, ακόμη και κατά του δημοσίου, των ν.π.δ.δ. (ΔΕΝ εξαιρούνται τα Νοσκομεία) και των Ο.Τ.Α., με την προύπόθεση ότι το προσωπικό που ασκεί το δικαίωμά του συνδέεται με το φορέα του δημοσίου δυνάμει σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, όπως δηλ. συμβαίνει με τους ειδικευόμενους.
3. Η νομολογία και η θεωρία δέχονται παγίως ότι η άσκηση του δικαιώματος απαγορεύεται μόνο στο επί συμβάσει δημοσίου δικαίου απασχολούμενο προσωπικό, δηλ. στους δημοσίους υπαλλήλους, ενόψει της ειδικής νομικής σχέσης που συνδέει το μόνιμο δημόσιο υπάλληλο με το κράτος και των αυστηρών κανόνων που διέπουν τη σχέση αυτή (βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 2547/1990).
Επομένως, η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης είναι απαγορευμένη μόνο στους ειδικούς ιατρούς του ΕΣΥ.
4. Ακόμα και το ΝΣΚ, το οποίο επικαλούνται οι Διοικητές, με την υπ' αριθμ. 276/2010 γνωμοδότησή του έκρινε μεν ότι δεν είναι νόμιμη η άσκηση του δικαιώματος επισχεσης από ειδικούς ιατρούς του ΕΣΥ, αλλά ωστόσο επιτρέπεται η επίσχεση κατά των Νοσοκομείων "από εργαζόμενο που προβάλλει αξιώσεις από σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, οπότε το Νοσοκομείο δεν συμβάλλεται κυριαρχικώς, αλλά ως ίσος προς ίσον". Επομένως, το σχετικό δικαίωμα των ειδικευόμενων ιατρών είναι απολύτως νόμιμο, αρκεί φυσικά να συντρέχουν και οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την άσκησή του.
Για τις τελευταίες, ρίξτε μια ματιά εδώ.

ΠΗΓΗ : http://secundum-legem.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου