Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ----------------------------- Ειδικευομένων Ιατρών Γ.Ο.Ν.Κ «Οι Άγιοι Ανάργυροι», παραρτήματος Σισμανογλείου Γ.Ν.Α (πρώην 1ου θεραπευτηρίου Ι.Κ.Α.).

Προς:
    Τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Λυκουρέντζο.
    Τον πρόεδρο του ΚΕ.Σ.Υ. κ. Σκανδαλάκη
    Κοιν: Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής          Αλληλεγγύης κ. Καλλίρη.
   Κοιν.Τον Διοικητή της 1ης ΥΠΕ κ. Κοντοζαμάνη


------------------------

κύριε Υπουργέ,
 
Είμαστε Ειδικευόμενοι Ιατροί που αυτή τη στιγμή υπηρετούμε στο Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι» και στο ΓΝΑ Σισμανόγλειο και προερχόμαστε από το «πρώην 1ο Θεραπευτήριο Ι.Κ.Α. - Παράρτημα Σισμανόγλειο».

Με το παρόν σας θέτουμε υπόψην δύο σημαντικά ζητήματα, με επείγοντα χαρακτήρα, για τα οποία πιθανώς δεν έχετε ενημερωθεί στην πλήρη τους διάσταση από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες.
 

Ι. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΦΕΙΛΩΝ ΓΙΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.


Το έτος 2012 προσφέραμε τις υπηρεσίες μας στο Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο όσον αφορά στην κάλυψη (κατ' εντολήν της διοίκησης) εφημεριακών αναγκών. Παρόλα αυτά, μέχρι σήμερα μας έχουν καταβληθεί μόνον 3,5 μήνες δεδουλευμένων εφεημεριών. Για το ζήτημα έχουμε εγκαίρως με εξώδικες κλήσεις ενημερώσει την Διοίκηση του ΓΝΑ Σισμανόγλειο, τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας καθώς τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Για το ζήτημα έχουν κινηθεί ήδη οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες.

Παρόλα αυτά, και παρά το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων μας ειδικευομένων ιατρών στο Ε.Σ.Υ. (και στο Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο) αποζημειώθηκαν (με μεγάλη καθυστέρηση) τα οφειλόμενα για το 2012, εμείς απολαμβάνουμε της πλήρους απαξίωσης και περιφρόνησης από το Υ.Υ.Κ.Α. και το υπαγόμενο σε αυτό Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο.

Όπως γνωρίζετε, η μη καταβολή δεδουλευμένων αποτελεί ποινικό αδίκημα. Θεωρούμε δε, ότι η ΜΗ καταβολή των δεδουλευμένων εφημεριών μας επί ένα ολόκληρο έτος αποτελεί συνειδητή πράξη ευτελισμού στο λειτούργημα του ιατρού ενώ επιπλέον αποτελεί και διακριτική μεταχείριση μας σε σχέση με τους συναδέλφους που αποπληρώθηκαν.

ΖΗΤΑΜΕ

α) Να μας απαντήσετε με υπεύθυνο τρόπο για το ΑΝ σκοπεύετε να τακτοποιήσετε την οφειλή του Ε.Σ.Υ. προς εμάς
β) Σε περίπτωση που η απάντηση σας είναι θετική παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για την πιθανή ημερομηνία αποπληρωμής.
γ) Σε περίπτωση που η απάντηση σας είναι αρνητική παρακαλούμε να μας ενημερώσετε ποιές υπηρεσίες φέρουν την ευθύνη για την ΜΗ αποπληρωμή μας ώστε να κινήσουμε τις νόμιμες διαδικασίες απόδοσης ευθυνών.

ΙΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ.

Θέτουμε καταρχάς υπ’όψιν σας ένα σύντομο ιστορικό των νομοθετικών δεδομένων   όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια της ειδίκευσής μας: 

-Σύμφωνα με τον νόμο υπ’ αριθμ. 3918 (ΦΕΚ Α' 31/2-3-2011)
το 1ο Νοσοκομείο Ι.Κ.Α. ΕΤΑΜ Αθήνας εντάσσεται από 1-6-2011 στο Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο» στο πλαίσιο γενικής ενσωμάτωσης των νοσοκομειακών μονάδων υποστήριξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο Ε.Σ.Υ. (στο χρονικό διάστημα Ιούνιος 2011- Νοέμβρης 2012 το 1ο Νοσοκομείο ΙΚΑ λειτουργεί ως παράρτημα του Σισμανογλείου Γ.Ν.Α.)

-Οκτώβρης 2012: Με το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου ..........έγγραφο της διοικήτριας του Σισμανογλείου ΓΝΑ προς το ΕΚΕΠΥ αναστέλλεται η εφημέρευση του 1ου Νοσοκομείου ΙΚΑ.

- 3-10-2012. Με την υπ’αριθμ. Πρωτοκ.21330/3-10-2012 απόφαση της διοικήτριας του Σισμανογλείου ΓΝΑ υλοποιείται μαζική μετακίνηση ειδικευμένων ιατρών για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από το παράρτημα του Σισμανογλείου ΓΝΑ στο Σισμανόγλειο ΓΝΑ.

-15-11-2012. Με το υπ’ αριθμ. 27363/4-12-2012 έγγραφο της διοικητικής υποδιεύθυνσης του Σισμανογλείου  ΓΝΑ πραγματοποιείται εγγραφή- τοποθέτηση των ειδικευομένων ιατρών στη δύναμη του ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου υποδοχής.

-Με την υπ’αριθμ. Πρωτ. 24037/21-12-2012 απόφαση του Διοικητή της 1ης υγειονομικής περιφέρειας Αττικής γίνεται μετακίνηση των ειδικευομένων ιατρών από το Σισμανόγλειο ΓΝΑ στο Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι».

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω γίνεται πρόδηλο ότι προκύπτει σοβαρό ζήτημα ως προς την αδιάλειπτη συνέχιση της ειδίκευσής μας.

Ως εκ τούτου ερωτάσθε:

1)    Εάν, κατά πόσο και με ποιες προυποθέσεις το τελικό νοσοκομείο υποδοχής (ήτοι Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι») πληρεί τις προυποθέσεις κλινικές και εκπαιδευτικές για την άρτια ειδίκευση ιατρών.

2)    Γιατί το μόνο υπεύθυνο αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών κλινικών μονάδων γνωμοδοτικό ως προς το χρόνο ειδίκευσης σε κλινικά τμήματα και τον απαιτούμενο αριθμό ειδικευομένων ιατρών υπηρετούντων σε αυτά (ήτοι ΚΕΣΥ) δεν έχει μέχρι σήμερα αποφανθεί επ’ αυτού.

3)    Εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Διοίκησης της ΥΠΕ η μετακίνηση ειδικευομένων ιατρών χωρίς επικαιροποιημένη Υπουργική Απόφαση;

4)    Γιατί παρά τις επανειλημένες αιτήσεις των ενδιαφερομένων ιατρών δεν γίνεται εφαρμογή της Υ.Α. ΔΥ13γ/19338 1995 (ΦΕΚ Β' 935/13-11-95) "Τρόπος, διαδικασία και οργάνωση εκπαίδευσης γιατρών προς απόκτηση ειδικότητας" που προβλέπει ότι «Γιατροί που ειδικεύονται και γιατροί που έχουν αποκτήσει σειρά προτεραιότητας για ειδίκευση, σε Νοσηλευτικά Τμήματα, των οποίων μειώνεται ο παρεχόμενος χρόνος ειδικότητας, ή αίρεται η καταλληλότητα, ή αναστέλλεται η λειτουργία τους, μεταφέρονται σε άλλα νοσ/μεία για ειδίκευση και για το χρονικό διάστημα, που αρχικά παρείχε το Νοσηλευτικό Τμήμα.»;


Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.


aΑθήνα,.....................................

Οι υπογράφοντες ειδικευόμενοι ιατροί

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου