Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2013

Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της ΕΕΕΑΑ, Κύκλος ΧVΙIIΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
 
ΕΔΡΑ:  ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ- ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 23- 11528 ΑΘΗΝΑ- Τηλ:  7211845
www.mednet.gr/eeeaa                        e-mail : hslhbb@yahoo.gr
 
 

 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
2013- 2014
ΚΥΚΛΟΣ ΧVΙII
 
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΓΝΑ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
 
Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013, ώρα 17.30-20.00
 
Θέμα
Αξιολόγηση Γενικής αίματος
 
Συντ. Σ. Αλεξιά Δ/ντρια Αιματολογικού Εργ. ΓΝΠΑΠ ΜΕΤΑΞΑ
 
Ομιλητές : Π. Παρασκευοπούλου Συντ. Δ/ντρια Αιματολογικού Εργ.
«Κωνσταντοπούλειου ΓΝΝΙωνίας»
Αρχές λειτουργίας αιματολογικών αναλυτών
 
Σ. Αλεξιά Δ/ντρια Αιματολογικού Εργ. ΓΝΠΑΠ «ΜΕΤΑΞΑ»
Αξιολόγηση διαταραχών Λευκής σειράς και Αιμοπεταλίων
 
Μ. Παπακωνσταντίνου Ιατρός Βιοπαθολόγος
Αξιολόγηση διαταραχών Ερυθράς σειράς
 
 
Ø      Για την διευκόλυνσή σας, επισυνάπτεται χάρτης.
 
 
Ιστοσελίδα ΕΕΕΑΑ: www.mednet.gr/eeeaa
email EEEAA: hslhbb@yahoo.gr
ΠΕΕΙΒ ( Πανελλήνια Ένωση Ειδικευομένων Ιατρών Βιοπαθολόγων)
Ιστοσελίδα ΠΕΕΙΒ : www.peeib.gr

Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι,
 
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι το Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της ΕΕΕΑΑ, Κύκλος ΧVΙII, ξεκινάει στις 22 Οκτωβρίου 2013 στο Αμφιθέατρο του Ανατολικού Κτιρίου του ΓΝΑ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και ώρα 17.30. Το φετινό Σεμινάριο περιλαμβάνει θέματα βασικών γνώσεων Αιματολογίας και Αιμοδοσίας, ενδιαφέροντα για όλους τους συναδέλφους ειδικευμένους, ειδικευόμενους, νοσοκομειακούς και ελεύθερους επαγγελματίες.
Κατόπιν αιτήσεώς μας στον ΠΙΣ, το σεμινάριο θα μοριοδοτηθεί με μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (credit points). Σε κάθε μάθημα θα χορηγείται το έντυπο αξιολόγησης, το οποίο συμπληρωμένο μετά το πέρας της εκδήλωσης θα παραδίδεται στην γραμματέα.
Ως εκ τούτου:
·         Πιστοποιητικό με μοριοδότηση θα λάβουν όσοι συνάδελφοι παρακολούθησαν τα 6 από τα 8 μαθήματα (2 απουσίες)
·         Πιστοποιητικό χωρίς μοριοδότηση θα λάβουν όσοι συνάδελφοι παρακολούθησαν τα 5 από τα 8 μαθήματα (3 απουσίες)
·         Συνάδελφοι με περισσότερες των 3 απουσιών δεν θα λάβουν πιστοποιητικό αλλά απλή βεβαίωση παρακολούθησης.
Ευελπιστούμε στην ενεργό παρουσία σας η οποία θα συμβάλλει στην επιτυχία του σεμιναρίου και θα δώσει ελπίδες στους νεότερους συναδέλφους μας.
 
Παρακαλούμε:  Προσοχή στην αλλαγή του αμφιθεάτρου
Για το ΔΣ της ΕΕΕΑΑ
 
Μ. Γεωργιακακη
H Πρόεδρος
 
 
 
Π. Παρασκευοπούλου
Η Γ. Γραμματέας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου